Sinh Trắc Vân Tay FOCO – Tầm nhìn và Sứ mệnh

Posted on Leave a commentPosted in Giới thiệu

TẦM NHÌN Trở thành Tập Đoàn về Truyền Thông và Đào Tạo hàng đầu tại Việt Nam, là thương hiệu uy tín trong khu vực và quốc tế. SỨ MỆNH Cung cấp những giải pháp về Truyền Thông và ứng dụng công nghệ trong Giáo Dục và Đào Tạo,là doanh nghiệp uy tín hàng đầu […]